Меню
Поделиться
  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Google+
Кухаренко Володимир Миколайович
Україна
НТУ «Харківський політехнічний інститут»
Керівник ПЛДН, профессор
Профиль
Кухаренко Володимир Миколайович – науковий керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «Харківський політехнічний інститут» з 1997 року, автор 16 посібників та понад 100 статей з питань дистанційного навчання. З 2011 року проводить масові відкриті онлайн курси на базі коннективизму (Стратегія розвитку дистанційного навчання, Соціальні сервіси удистанційному навчанні, Дистанційне навчання від А до Я) та конструктивізму (Технології розробки дистанційних курсів, Куратор змісту).

Мероприятия

Змішане (гібридне) навчання
Дата проведення: 29 жовтня в 18-00.
Вхід в вебінар з реєстрацією дозволений за 10 хвилин до початку http://www.wiziq.com/online-class/2190095-intel-blended

Термін «змішане (гібридне) навчання» був введений у 2006 році Бонком і Гремом. Змішане (гібридне) навчання – це офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.

Задачі ЗН - розширити освітні можливості студентів; стимулювати формування суб'єктної позиції студента; трансформувати стиль педагога та персоналізувати освітній процес.

ЗН має такі переваги: студент вчиться готуватися до уроку, його мотивація підвищується, змінюється розклад режиму навчання, який стає більш гнучким, легше контролювати прогрес учнів, розширюються засоби діагностики, навчання відбувається у командах.

На вебінарі будуть розглянуті характеристика, рівні та комбінації змішування, інструменти для проведення змішаного навчання, використані педагогічні теорії та моделі змішаного навчання, проектування та розробка курсу, оцінювання та контроль якості змішаного навчання.

Впровадження змішаного навчання потребує підвищення кваліфікації вчителів та викладачів. У 2014/2015 навчальному році планується проведення безкоштовного відкритого онлайн курсу на сайті http://dl.khrkiv.edu, в якому будуть розглядатися описані питання змішаного навчання.

Цільова аудиторія: Вчителі, викладачі вищих навчальних закладів, організатори дистанційного навчання.
Масові відкриті онлайн курси Дата проведення: 5 листопада в 18-00.
Вхід в вебінар з реєстрацією дозволений за 10 хвилин до початку http://www.wiziq.com/online-class/2190105-intel-mooc

Світ стає відкритим – поширюються відкритий контент, відкриті дані, відкриті ресурси, відкриті онлайн курси.

Сучасний університет повинен мати відкриті освітні ресурси (ВОР) – це навчальні або наукові ресурси, що розміщені у вільному доступі, або мають ліцензію на їх вільне використання або переробку.

Відкритим стає і дистанційний навчальний процес. У такому процесі учень вільно обирає час, місце та методи навчання, він сам визначає свою навчальну мету. Велику роль у відкритому дистанційному процесі відіграють масові відкриті онлайн курси (МООС), які базуються на різних педагогічних теоріях (біхевіоризм, когнітивізм - хМООС та коннективизм - сМООС).

На сучасному етапі необхідно враховувати розвиток педагогічних технологій проектування, педагогічних теорій, інформаційних технологій, зростання інформаційних потоків, якість дистанційного навчання та ін..

На вебінарі будуть розглянуті масові відкриті онлайн курси, які провела Проблемна лабораторія дистанційного навчання НТУ «ХПІ»: Технології проектування дистанційного курсу, Практикум тьютор, Куратор змісту (хМООС) та Стратегія розвитку дистанційного навчання в організації, Проектування e-learning, Дистанційне навчання від А до Я (сМООС – коннективістський підхід).

Курси хМООС повинні створюватись провідними фахівцями для школярів старших класів, студентів молодших курсів з фундаментальних дисциплін. Вчителі та викладачі університетів будуть мати можливість вибрати той чи інший курс для своєї дисципліни і організувати навчання своїх учнів як локальний тьютор. Поки що проблемою є розробка таких курсів та підготовка локальних тьюторів.

сМООС бажано використовувати для підготовки магістрів, аспірантів та розв’язання проблемних питань у різних галузях науки та техніки. Перед початком таких курсів необхідно провести тренувальний курс, у якому продемонструвати та закріпити навички роботи з великими обсягами інформації та написання блогів.

Цільова аудиторія: Вчителі, викладачі вищих навчальних закладів, організатори дистанційного навчання
Вебінар можу провести на своїй платформі